logo

Appendice C Nomi di persona sanscriti e loro equivalenti giapponesi

RSND, VOLUME I

image

Nomi sanscriti Nomi giapponesi

  Agastya Akada (阿竭多仙人)
  Agnidatta Agita (阿耆多王)
  Ajatashatru (Aja¯tasátru) Ajase (阿闍世王)
  Ajita Aitta (阿逸多)
  Ajnata Kaundinya (A¯jña¯ta Kaun.d.inya) Anyakyojinnyo (阿若憍陳如)
  Akshobhya (Aks.obhya) Ashuku (阿閦仏)
  Ananda (A¯nanda) Anan (阿難)
  Angulimala (An.gulima¯la) Okutsumara (央掘摩羅)
  Aniruddha Anaritsu (阿那律)
  Aryadeva (A¯ryadeva) Daiba (提婆菩薩)
  Aryasimha (A¯ryasim.ha) Shishi (師子尊者)
  Asanga (Asan.ga) Mujaku (無著)
  Ashoka (As´oka) Asoka (阿育王)
  Ashvaghosha (As´vaghos.a) Memyo (馬鳴)
  Ashvajit (As´vajit) Asetsuji (阿説示)
  Asita Ashi (阿私仙人); Ashida (阿私陀仙人)

   Baladitya (Ba¯la¯ditya) Gennichi (幻日王)
   Bhadrapala (Bhadrapa¯la) Baddabara (跋陀婆羅)
   Bhadraruchi (Bhadraruci) Ken’ai (賢愛論師)
   Bhadrika Batsudairika (跋提梨迦); Batsudai (跋提王)
   Bimbisara (Bimbisa¯ra) Bimbashara (頻婆舎羅王)
   Bodhidharma Daruma (達磨)
   Brahma (Brahma¯) Bonten (梵天)
   Buddhamitra Buddamitta (仏陀密多)
   Buddhananda Buddanandai (仏陀難提)

    Chandaka Shanoku (車匿)
    Chandrakirti (Candrakı¯rti) Gassho (月称)
    Chandraprabha (Candraprabha) Gakko (月光)
    Chincha (Ciñca¯) Sensha-nyo (旃遮女)
    Chudapanthaka (Cu¯d.apanthaka) Surihandoku (須利槃特)
    Chunda (Cunda) Junda (純陀)
    Dashabala Kashyapa (Das´abala Ka¯s´yapa) Juriki Kasho (十力迦葉)
    Devadatta Daibadatta (提婆達多)
    Dharmagupta Darumakikuta (達摩掬多)
    Dharmapala (Dharmapa¯la) Goho (護法)
    Dharmaraksha (Dharmaraks.a) Jikuhogo (竺法護); Dommushin (曇無讖)
    Dharmodgata Dommukatsu (曇無竭菩薩)
    Dhritaka (Dhr.t.aka) Daitaka (提多迦)
    Dignaga (Digna¯ga) Jinna (陳那)
    Dronodana (Dron.odana) Kokubon (斛飯王)

     Gautama Kudon (瞿曇/瞿曇仙人)
     Gautami (Gautamı¯) Kyodommi (憍曇弥)
     Ghoshila (Ghos.ila) Kushira (瞿師羅)
     Girika Giri (耆利)
     Gunamati (Gun.amati) Tokue (徳慧)
     Gunaprabha (Gun.aprabha) Tokuko (徳光論師)

      Haklenayashas (Haklenayas´as) Kakuroku (鶴勒)
      Himatala Sessenge (雪山下王)

       Indra Taishaku-ten (帝釈天)

        Jayata Jayana (闍夜那)
        Jinu Gito (耆菟)
        Jivaka (Jı¯vaka) Giba (耆婆)
        Jnanagupta (Jña¯nagupta) Janakutta (闍那崛多)

         Kali (Ka¯l.i) Kari (迦梨王)
         Kalodayin (Ka¯loda¯yin) Karudai (迦留陀夷)
         Kanadeva (Ka¯n.adeva) Kanadaiba (迦那提婆)
         Kanishka (Kanis.ka) Kanishika (迦弐志加王)
         Kapila Kabira (迦毘羅)
         Kapimala Kabimara (迦毘摩羅)
         Karttika (Ka¯rttika) Katei (迦帝王)
         Kashyapa (Ka¯s´yapa) Kasho-doji (迦葉童子菩薩); Kasho (迦葉仏)
         Kashyapa Matanga (Ka¯s´yapa Ma¯tan.ga) Kashomato (迦葉摩騰)
         Katyayana (Ka¯tya¯yana) Kasennen (迦旃延)
         Kaushika (Kaus´ika) Kyoshika (憍尸迦)
         Kokalika (Koka¯lika) Kugyari (瞿伽利)
         Kolita Kuri (拘利)
         Kriki (Kr.ki) Kiriki (訖利季王)
         Krita (Kr.ta) Kirita (訖利多王)
         Kumarajiva (Kuma¯rajı¯va) Kumaraju (鳩摩羅什)
         Kumarata (Kuma¯rata) Kumarada (鳩摩羅駄)
         Kumarayana (Kuma¯ra¯yan.a) Kumaraen (鳩摩羅炎)
         Kunti (Kuntı¯) Kodai-nyo (皐諦女)

          Madhava (Ma¯dhava) Mato (摩沓)
          Madhyantika (Madhya¯ntika) Madenchi (末田地)
          Mahadeva (Maha¯deva) Daiten (大天)
          Mahakashyapa (Maha¯ka¯s´yapa) Kasho (迦葉)
          Mahanama (Maha¯na¯ma) Shakumanan (釈摩男)
          Mahaprajapati (Maha¯praja¯patı¯) Makahajahadai (摩訶波闍波提)
          Mahavairochana (Maha¯vairocana) Dainichi (大日如来)
          Maheshvara (Mahes´vara) Makeishura-ten (摩醯首羅天); Daijizai-ten (大自在天)
          Maitreya Miroku (弥勒菩薩)
          Manjushri (Mañjus´rı¯) Monjushiri (文殊師利菩薩)
          Manoratha Nyoi (如意論師)
          Manorhita Manura (摩奴羅)
          Marichi (Marı¯ci) Marishi-ten (摩利支天)
          Matanga (Ma¯tan.ga) Mato (摩騰)
          Maudgalyayana (Maudgalya¯yana) Mokuren (目連)
          Maya (Ma¯ya¯) Maya (摩耶夫人)
          Mihirakula Daizoku (大族王)
          Mikkaka Mishaka (弥遮迦)

           Nagabodhi (Na¯gabodhi) Ryuchi (竜智)
           Nagarjuna (Na¯ga¯rjuna) Ryuju (竜樹)
           Nahusha (Nahus.a) Nagosa (那睺沙王)
           Nanda Nanda (難陀)
           Narayana (Na¯ra¯yan.a) Naraen-ten (那羅延天)
           Nirgrantha Jnataputra (Nirgrantha Jña¯taputra) Niken (尼提)
           Nyagrodha Nikurida (尼倶律陀)

            Papiyas (Pa¯pı¯yas) Hajun (波旬)
            Paramartha (Parama¯rtha) Shindai (真諦)
            Parshva (Pa¯rs´va) Kyobiku (脇比丘)
            Pilindavatsa Hitsuryo (畢陵)
            Pindolabharadvaja (Pin.d.olabha¯radva¯ja) Binzuru (賓頭盧尊者)
            Prajna (Prajña¯) Hannya (般若)
            Prasenajit Hashinoku (波斯匿王)
            Punyayashas (Pun.yayas´as) Funasha (富那奢)
            Purna (Pu¯rn.a) Furuna (富楼那)
            Pushyamitra (Pus.yamitra) Hosshamittara (弗沙弥多羅王)

             Rahula (Ra¯hula) Ragora (羅睺羅)
             Rahulata (Ra¯hulata¯) Rago (羅睺)
             Rama (Ra¯ma) Rama (羅摩王)
             Rishabha (R.s.abha) Rokushaba (勒沙婆)

              Samghanandi (Sam.ghanandi) Sogyanandai (僧伽難提)
              Samghayashas (Sam.ghayas´as) Sogyayasha (僧伽耶奢)
              Saramati (Sa¯ramati) Kenne (堅慧)
              Satavahana (Sa¯tava¯hana) Insho (印生王)
              Sattva Satta (薩埵王子)
              Shakra (S´akra) Taishaku-ten (帝釈天)
              Shakyamuni (S´a¯kyamuni) Shakuson (釈尊)
              Shanavasa (S´a¯n.ava¯sa) Shonawashu (商那和修)
              Shariputra (S´a¯riputra) Sharihotsu (舎利弗)
              Shibi (S´ibi) Shibi (尸毘王)
              Shilabhadra (S´ı¯labhadra) Kaigen (戒賢)
              Shiladitya (S´ı¯la¯ditya) Kainichi (戒日王)
              Shrutasoma (S´rutasoma) Shudama (須陀摩王)
              Shuddhodana (S´uddhodana) Jobon (浄飯王)
              Shuryasoma (S´u¯ryasoma) Shuriyasoma (須利耶蘇摩)
              Siddhartha (Siddha¯rtha) Shiddatta (悉達太子)
              Simhahanu (Sim.hahanu) Shishikyo (師子頰王)
              Subhadra Shubaddara (須跋陀羅)
              Subhuti (Subhu¯ti) Shubodai (須菩提)
              Sudatta Shudatsu (須達長者)
              Sudaya (Suda¯ya) Shuda (須陀比丘)
              Sunakshatra (Sunaks.atra) Zensho (善星比丘)
              Sundari (Sundarı¯) Sondari (孫陀利)
              Suprabuddha Zemmon (善聞長者)
              Sushanta (Sus´a¯nta) Shusenda (須扇多仏)

               Udayana Uden (優塡王)
               Udraka Ramaputra (Udraka Ra¯maputra) Uzuranhotsu (欝頭羅弗)
               Uluka (Ulu¯ka) Urusogya (漚楼僧妹)
               Upagupta Ubakikuta (優婆毱多)
               Utpalavarna (Utpalavarn.a¯) Rengeshiki (蓮華色比丘尼)

                Vaidehi (Vaidehı¯) Idaike (韋提希)
                Vaipulya Hoko (方広)
                Vairochana (Vairocana) Birushana (毘盧遮那)
                Vaishravana (Vais´ravan.a) Bishamon-ten (毘沙門天)
                Vajrasattva Kongosatta (金剛薩埵)
                Varshakara (Vars.a¯ka¯ra) Ugyo (雨行大臣)
                Vasubandhu Seshin (世親)
                Vatsa Tokushi (犢子)
                Vimalakirti (Vimalakı¯rti) Yuimakitsu (維摩詰)
                Vimalamitra Muku (無垢論師)
                Vipashyin (Vipas´yin) Bibashi (毘婆尸仏)
                Viruchin (Virucin) Birushin (毘楼真王)
                Virudhaka (Viru¯d.haka) Haruri (波瑠璃王)
                Vishakha (Vis´a¯kha) Bishakya (毘舎佉王)
                Vishvakarman (Vis´vakarman) Bishukatsuma-ten (毘首羯磨天)

                 Yama Emma (閻魔王)
                 Yasha (Yas´a) Yashu (耶輸大臣); Yasha (夜叉尊者)
                 Yashodhara (Yas´odhara¯) Yashutara (耶輸多羅)

                   La Biblioteca di Nichiren
                   istituto buddista italiano soka gakkai
                   senzamotica
                   Eredità della vita
                   otto per mille
                   nuovo rinascimento
                   buddismo e società
                   volo continuo
                   esperia

                   © Soka Gakkai. © Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. | Via di Bellagio 2/E 50141 Firenze FI | C.F. 94069310483 | P.I. 04935120487 | Privacy & Cookie Policy.

                   Gestisci consenso